top of page
boeren dordrecht

Welkom

Op onze website vind je meer over onze visie en de activiteiten die onze vereniging daaraan verbindt. Ook kun je via onze contactpagina, gemakkelijk met ons in gesprek raken.

Onze Visie

BoerEnGroen bestaat uit een vijftal boeren uit Dordrecht, die hun ondernemingen willen verduurzamen door iets goeds te doen aan de natuur in hun werkgebied. Deze visie is in de jaren verbreed naar het ondersteunen en motiveren van verduurzaming van agrarische ondernemingen op de Zuid-Hollandse eilanden. Belangrijk is ook de samenwerking met de burger uit de stad. 

Agrariers en streekbewoners van de regio Dordrecht en omstreken zelf verantwoordelijkheid te laten dragen en te stimuleren en maatschappelijk draagvlak te creeeren voor het behoud, versterking en de ontwikkeling van streekeigen natuur- en landschapswaarden in het statutair vestigingsgebied en meer in het bijzonder in en rondom de Biesbosch zomede het zich inzetten voor een optimale relatie tussen agrarier en burger en het toevoegen van waarde aan het agrarisch landschap en het zich inzetten voor natuur en landschap, waarbij een goede balans tussen agrarische belangen en natuurwaarden centraal staat, in de ruimste zin des woords.

Partners met wie wij samenwerken.
gemeente-dordrecht-logo-impuls.jpg
Logo-Staatsbosbeheer.jpg
pzh-logo_staand_1344x1008_rgb_1.0_60934d5bb22d9f1afeab72cbeedea67d.png

Verenigd in visie.

Dit is het team achter de vereniging BoerEnGroen. Met een eigen visie en expertise verenigen wij ons onder een missie.

bottom of page