top of page
pexels-rachel-claire-4846396.jpg

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) Nederland is een programma dat gericht is op het behoud en de verbetering van natuur en landschap in landelijke gebieden van Nederland, met een specifieke focus op agrarische gronden. Het programma is ontwikkeld om boeren te ondersteunen bij het uitvoeren van natuur- en landschapsbeheer op hun landbouwbedrijven.

Wat is het ANLb?

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) Nederland is een programma dat gericht is op het behoud en de verbetering van natuur en landschap in landelijke gebieden van Nederland, met een specifieke focus op agrarische gronden. Het programma is ontwikkeld om boeren te ondersteunen bij het uitvoeren van natuur- en landschapsbeheer op hun landbouwbedrijven.

 

Het ANLB geeft subsidie aan 41 Nederlandse collectieven. ​Een collectief is een samenwerking van landbouwers en andere beheerders van landbouwgrond. Deze samenwerking helpt om samenhang in de leefgebieden voor soorten op het boerenland te krijgen. De collectieven zijn geregistreerd bij de Stichting Certificering Subsidie Natuur- en Landschap. Zij keurt collectieven op basis van een programma van eisen. De stichting geeft namens de provincie een certificaat uit. (RVO,2023)

Agrarisch Collectief Zuid-Hollandse Eilanden

Het Agrarisch collectief Zuid-Hollandse Eilandsen is een coöperatie agrarisch collectief dat is ontstaan uit 3 agrarische natuurverenigingen, genaamd Natuurlijk Voorne Putten, BoerEnGroen en Agrarische Natuurvereniging In Goede Aarde.  Het collectief is opgericht in het jaar 2015. Het werkgebied van de coöperatie betreft de Zuid-Hollandse eilanden Goeree Overflakkee, Voorne-Putten, Eiland van Dordt en IJsselmonde. 

BoerEnGroen verzorgt op het eiland van Dordt de akkerranden en enkele patrijzen velden bij eigen percelen maar ook bij collega-boeren. Wij zaaien en schoffelen de randen in opdracht van het collectief.

ANLB stelsel poster
bottom of page